Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata, kad akcijų perleidimo sandoris be kito sutuoktinio sutikimo gali būti pripažintas negaliojančiu. Dar vienas specifinis reikalavimas yra susijęs su pirmumo teise įsigyti UAB perleidžiamas akcijas.

mokestinės akcijų pardavimo pasekmės

Perleidžiant akcijas, viena šalis kartu su akcijomis perleidžia susijusias teises bei pareigas, o kita šalis įgyja teises ir prisiima įsipareigojimus. Akcijų perleidimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariama šalių atsakomybė po akcijų perleidimo.

mokestinės akcijų pardavimo pasekmės

Atkreipkite dėmesį, kad akcijų pardavimas bei akcijų dovanojimas gali būti apmokestinami. Mūsų stiprioji pusė geras mokesčių ir teisės išmanymas.

Jei turite parduodamų akcijų, sandorį sudarykite kuo greičiau

Ties vienu projektu dirba ir teisininkas ir mokesčių specialistas todėl galime pasiekti geresnių rezultatų. Kuo būsime naudingi konsultuojame akcijų perleidimo pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt.

Kaip apmokestinamas UAB akcijų pardavimas Akcijų pardavimo apmokestinimas Kai akcijų pardavimo pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, apmokestinamas akcijų pardavimo pelnas, t. Akcijų įsigijimo kainą sudaro visa pinigų suma, už kurią akcijos buvo nupirktos, įskaitant faktiškai patirtas akcijų įsigijimo išlaidas mokesčius, valstybės rinkliavas ir pan.

mokestinės akcijų pardavimo pasekmės

Atkreipkite dėmesį, kad apskaičiuojant ar gyventojo pajamos neviršijo VDU yra sumuojamos ne tik akcijų pardavimo pajamos bet ir kitos gyventojo gautos pajamos išskyrus darbo santykių, dividendų ir individualios veiklos pajamast. Gyventojo gautos akcijų pardavimo pajamos visada priskiriamos B klasės pajamoms, t.

mokestinės akcijų pardavimo pasekmės

Ši lengvata netaikoma, kai: 1. Akcijų pardavimo pajamos neapmokestinamos, jei tenkinamos abi sąlygos: 1.

mokestinės akcijų pardavimo pasekmės

Ši lengvata netaikoma, kai akcijų perleidimas atliekamas jas išleidusiai įmonei.